Belveder

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Belveder

Belveder je zahradní pavilon reprezentačního typu umístěný v exponované poloze s vyhlídkou (popř. součást jiné stavby plnící tuto funkci).