Bastion

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Bastion

Bastion je část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla. Umožňuje obvykle ostřelování protivníka u paty hradby bez nadměrného ohrožení vlastních střelců a děl, taktéž podporuje sousední bastion.

Zpravidla se jedná o mohutnou stavbu přiléhající k hradbě sypanou zemí. Může být také posílena dalšími obrannými prvky (např. kavalír, retranchment).