Bašta

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Bašta

Bašta je fortifikační prvek aktivní obrany středověkých hradebních zdí, bývaly v ní umístěny střílny.

Půdorys bašty byl okrouhlý, polygonální, čtverhranný a často se využívaly kombinace uvedených typů. S rozvojem dělostřelby vznikly specializované typy bašt: bastion, bollwerk, rondel a torion.