Barbakán

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Barbakán

Fortifikační prvek oblého či polygonálního půdorysem zabezpečený vlastním příkopem, předsunutý před bránu, s níž je zpravidla spojen krčkem. Jeho účelem je chránit bránu před přímou palbou.

Lomí se v něm přístupová komunikace a zároveň slouží jako palebné dělostřelecké postavení. Je charakterizován pro městské fortifikace, méně často pro hrady.