Atika

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Atika

Zeď nad hlavní římsou stavby pohledově zakrývající střechu.