Arkýř

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Arkýř

Architektonický, původně obranný prvek (krytý balkón) pravoúhlého, polygonálního, trojbokého či válcového půdorysu, vysunutý z líce stavby na krakorcích, konzolách nebo noze.

Rozšiřoval obytný prostor, tvořil závěr kaple či obsahoval prevet, případně plnil funkci vertikálního členění vnější fasády stavby i v rozsahu několika pater.