Arkáda

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Arkáda

Oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou jen dekorativním prvkem.

Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře.