Architráv

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Architráv

Architráv, řecky epistylion či epistylos, česky násloupí, se v antické a odvozené architektuře nazývá spodní část vodorovného kladí, která přímo dosedá na hlavice sloupů (nebo pilířů).

Název převzatý z italštiny vznikl spojením řeckého slova archi- (první, základní, hlavní) a latinského trabs (kláda, břevno).

Synonyma: epistylion,epistylos