Apsida

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Apsida

Architektonický útvar církevní architektury s půlkruhovým či podkovovitým půdorysem, klenutý konchou (čtvrtkulovou klenbou). Plní funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí.