Antracit

Vyhledávání slovníkových výrazů (povolen regulární výraz)
Termín Základní definice
Antracit

Antracit je druh černého uhlí, který se vyznačuje nejnižším obsahem těkavých hořlavých látek, vysokým obsahem uhlíku a velkou výhřevností. Je to černé uhlí, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu.