Slezské zemské muzeum (historická výstavní budova) v Opavě

Slezské zemské muzeum je nejstarší muzeum v České republice, jehož historie sahá až do roku 1814 a s počtem 2,4 mil. sbírkových předmětů je zároveň třetím největším muzeem v ČR. Jeho historická výstavní budova je jedním z šesti expozičních areálů.

Muzeum neplní pouze funkci vědeckovýzkumnou a sbírkotvornou. Pravidelně se zde pořádají výstavy, kulturní, společenské a vzdělávací akce.

V rámci Slezského zemského muzea můžete mimo Historickou výstavní budovu navštívit také Národní památník II. světové války, Arboretum Nový Dvůr, Památník Petra Bezruče, srub Petra Bezruče nebo areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Expozice Slezského zemského muzea

V Historické výstavní budově Slezského zemského muzea je k vidění Expozice Slezsko, jež je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky – Slezska. Výstava je umístěna v obou patrech budovy a také ve sklepních prostorách. První oddíl expozice nese název Příroda Slezska, část druhá se jmenuje Encyklopedie Slezska a závěrečný oddíl je nazvaný Historie Slezska.

Příroda Slezska

V expozici Příroda Slezska se můžete seznámit s přírodními podmínkami zdejšího regionu. Výstava zahrnuje geologii, která prezentuje horniny a minerály z významných lokalit Slezska a severní Moravy a geologický vývoj. Zdůrazněn je zde význam slezských sopek (Velký Roudný, Uhlířský vrch, Mezina), na zkamenělinách se ukazuje rozvoj rostlin a živočichů od prvohor po čtvrtohory. V botanické části naleznete herbáře a dřevinné preparáty významných zástupců rostlinných čeledí v kombinaci s modely hub. V zoologické části expozice jsou zdůrazněny především druhy žijící ve Slezsku. Velkou zajímavostí je jedinečný preparát slona indického umístěného v hale muzea.

Slezské zemské muzeum - Příroda Slezska

Encyklopedie Slezska

Expozice Encyklopedie Slezska přibližuje výběrovým, tematickým způsobem oblast Českého Slezska, jeho kulturu, dějiny, obyvatelstvo a společnost. Celá expozice je rozdělena do 19 témat, která jsou řazena abecedně a navozují u návštěvníka dojem, jako by listoval živou encyklopedii. Návštěvníci se tak mohou seznámit s historií slezských zemských měst, bydlením zdejších předků nebo si prohlédnout předměty spjaté s hornickou minulostí Slezska.

Slezské zemské muzeum - Encyklopedie Slezska

Historie Slezska

Expozice Historie Slezska vyplňuje prostor vloženého ochozu v prvním patře a je věnována stručnému nástinu dějin celého historického Slezska (ne pouze jeho dnešní české části). Obrazové, textové, a grafické informace jsou doplněny výběrem předmětů stejného typu, opakujících se od pravěku po současnost. Výběr exponátů ilustruje například to, jaké platidla se používala v různých obdobích, nástroje, jež se používaly při práci nebo jakými zbraněmi se bojovalo.

Slezské zemské muzeum - Historie Slezska

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele