Kostel sv. Jana Křtitele v Opavě

  • Nadmořská výška: 258 m n.m.

Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty založený ve 14. století se nachází v Moravskoslezském kraji v městě Opava ve Smetanových sadech při Jánské ulici.

Svůj pozdně středověký původ již dnes na první pohled připomíná jen vzdáleně a v současné době je využíván částečně k liturgickým, částečně ke kulturním účelům a o jeho opětovné zapojení do veřejného života se stará spolek Kostel sv. Janů, z. s.

Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie

Historie původně trojlodního kostela sv. Jana Křtitele je pevně spjata s řádem johanitů, známým též jako řád maltézský. Měl užší pětiboký a zaklenutý presbytář s lomenými okny a tufitovými kružbami. V barokní ohradní zdi byly ještě před několika málo lety zachovány zlomky žeber klenby.
Koncem 14. století došlo v souvislosti se stavbou nedalekého zeměpanského hradu a s přeložením městských hradeb v této části ke včlenění kostela do městského areálu. Z jihovýchodní strany chrám obkroužila hradba, což si vyžádalo přestavbu jeho trojlodí. Byla vybudována hranolová věž a zřízena menší branka (tzv. fortna).

Po požáru města v roce 1431 si vyžádal kostel značné opravy a byla přistavěna sakristie na severní straně presbytáře. Při dalším požáru, jež zachvátil Opavu v roce 1689, byl kostel opět poškozen a na počátku 18. století podstoupil barokní přestavbu. V průběhu 19. století proběhlo několik úprav, kdy bylo například vystavěno nové klasicistní průčelí. Stavitelem Juliem Lundwallem byla v závěru století vystavěna nová věž, která byla rovněž za války poškozena.
Dnešní podoba kostela, tak jak ji známe je výsledkem poválečné rehabilitace, dřevěná věž je však historicky nevěrohodnou rekonstrukcí.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele