Konkatedrála nanebevzetí Panny Marie v Opavě

  • Nadmořská výška: 261 m n.m.

Konkatedrála nanebevzetí Panny Marie se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Opava nedaleko Horního náměstí. Mohutný trojlodní kostel je jednou z nejvýznamnějších památek dokládající typické rysy slezské cihlové gotiky.

Historie kostela začíná kolem roku 1204 kdy v Opavě začal působit Řád německých rytířů a ti zde postavili svatostánek. Roku 1237 vlastnil Řád německých rytířů faru. Z této informace pak můžeme předpokládat, že zde již dříve existoval románský církevní objekt. Kostel v gotickém stylu byl zbudovaný ve 14. století na místě románské stavby z 13. století. Práce na kostele pokračovali až do roku 1500. Konkatedrála má dvě věže. Severní, masivní hranolovou a druhou, jižní věž s barokní osmibokou nástavbou, která je vyšší a sahá do výšky 66 metrů.

Od druhé poloviny 16. století vznikají v kostele renesanční malby a kamenné náhrobní desky.

Vnitřek kostela byl v roce 1689 poničen, protože do něj spadla hořící střecha. U kostela byl do roku 1796 i hřbitov.

V roce 1995 prohlášen za národní kulturní památku. O rok později se o kostele hovoří jako o konkatedrále (druhé sídelní místo biskupa ostravsko-opavské diecéze).

V dubnu roku 2021 se konkatedrála opravila za téměř 77 milionů.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele