Křížová cesta na Petříně v Praze

Původní Křížová cesta na Petříně v Praze byla vystavěna roku 1735 spolu s kaplí KalvárieRoku 1836 byla tato stará křížová cesta rozšířena na současných čtrnáct zastavení a stojí podél horní části cesty od Malé Strany ke kostelu svatého Vavřince na vrcholu Petřína, z větší části v parku u rozhledny.

Zde se také sloužila v kostele svatého Vavřince vůbec první pobožnost křížové cesty na našem území. Autorem přestavby je Josef Kranner a malby jednotlivých zastavení namaloval Josef Führich. V 90.letech 19. století byly malby obnoveny a spolu s nimi i sgrafito Kristova vzkříšení na fasádě kaple Kalvárie, které je zhotoveno podle kartonu Mikoláše Alše a svým nadějným poselstvím tvoří myšlenkové završení celé křížové cesty.

Kaple Božího hrobu byla postavena jako poslední zastavení původní křížové cesty roku 1738 podle svatyně, která stojí uvnitř chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.

Zastavení křížové cesty

I. zastavení - Pilát odsuzuje Ježíše k smrti. Donátor kaple: biskup litoměřický Bartoloměj Hille.
II. zastavení - Ježíš bere na sebe kříž. Donátor kaple: biskup královéhradecký Karel Hanl.
III. zastavení - Ježíš pod křížem klesá. Donátor kaple: opat kláštera Benediktinů v Břevnově Placid Beneš.
IV. zastavení - Ježíš se setká s milou matkou svou. Donátor kaple: arcibiskup pražský hrabě Ondřej Skarbek Ankwicz.
V. zastavení - Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši kříž nést. Donátor kaple: kníže Ferdinand z Lobkowicz.
VI. zastavení - Veronika podává Ježíši roucho. Donátor kaple: stavovský výbor království Českého.
VII. zastavení - Ježíš podruhé pod křížem klesá. Donátor kaple: opat kláštera premonstrátů v Teplé Adolf Koppmann.
VIII. zastavení - Dcery Jerusalémské oplakávají Ježíše. Donátor kaple: světící biskup kanovník kapitoly Svatovítské František Tippmann.
IX. zastavení - Ježíš potřetí pod křížem klesá. Donátor kaple: probošt kapitoly Svatovítské Jan Medlin.
X. zastavení - Ježíše svlékají s roucha. Donátor kaple: obec Královského hlavního města Prahy.
XI. zastavení - Ježíše přibíjejí na kříž. Donátor kaple: obec Královského hlavního města Prahy.
XII. zastavení - Ježíš na kříži umírá. Donátor kaple: obec Královského hlavního města Prahy.
XIII. zastavení - Tělo Ježíšovo leží Marii na klíně. Donátor kaple: Universita Karlo-Ferdinandova a tři tehdejší gymnasia pražská: akademické (české), německé gymnasium na Malé Straně a novoměstské gymnasium u Piaristů.
XIV. zastavení - Tělo Ježíšovo kladou do hrobu. Donátor kaple: Kristián hrabě Waldštejn. 

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele