Katedrální chrám sv. Vavřince na Petříně v Praze

Barokní kostel sv. Vavřince se nachází ve Strahovské zahradě u rozhledny na pražském Petříně. Starokatolická církev jej od roku 1995 využívá jako svůj katedrální chrám a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původně románský kostel je v pramenech poprvé zmiňován roku 1135zůstal téměř celý zachován dodnes. Podle kostela také vznikl starý německý název Petřína Laurenziberg. Románská stavba spadala pod svatovítskou kapitulu, která se však v jeho správě, až do Bílé Hory, střídala s kapitulou vyšehradskou.

Ve 30. letech 18. století v souvislosti s výstavbou výklenkových poutních kaplí křížové cesty přestala původní stavba dostačující a v přibližně v letech 1740 - 1742 došlo k přestavbě ve stylu pozdního dynamického baroka. Architektem byl Ignác Palliardi starší a někdy se uvádí, že stavbu dokončil známější Ignác Palliardi mladší okolo roku 1770. O kostel se zavázalo pečovat Bratrstvo pražských kuchařů.

V roce 1784 byl kostel zrušen, zařízení rozprodáno a hlavní oltář byl přenesen do kostela v Bříství. Pro potřeby bohoslužeb byl chátrající objekt opraven opět v letech 1830 - 1840.

Společně s vedlejší kaplí Kalvárie, kaplí Božího hrobu a křížovou cestou tvoří katedrální chrám sv. Vavřince sakrální komplex staveb na vrchu Petřín.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele