Kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě

Barokní poutní chrám svaté Anny a svatého Jakuba Většího v dnes už neexistující obci Stará Voda, dnes součásti Města Libavá byl vystavěn v letech 1683–1688 podle projektu architekta Giovanniho Pietra Tencally. Turistům, kteří se zde mohou vydat je kostel přístupný především v letní sezóně každou sobotu.

Historie

První zdejší známou církevní stavbou byl kostel sv. Jakuba Většího, mladší kostel sv. Anny poprvé zmíněný roku 1529, byl po přestavbě roku 1582 vysvěcen. Olomoucký biskup František kardinál z Dietrichsteina se rozhodl obě malé svatyně spojit v jeden kostel, stačil však vykonat jen přípravné práce. Dalších sto roků donášeli poutníci finanční dary na nový důstojný chrám, a tak jeho úmysl mohl zrealizovat biskup Karel z Lichtensteina-Kastelkornu, který nechal vypracovat projekt na stavbu kostela u císařského dvorního architekta Giovaniho Pietra Tencally. Kostel byl dokončen v roce 1688 a 11. října 1705 slavnostně vysvěcen.

Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce a následného vzniku vojenského újezdu Libavá poutní místo zaniklo a chrám začal trpěl devastací.

Od roku 1995 jezdí do Staré Vody skauti, kteří se rozhodli pomoci při obnově tohoto poutního místa. Do roku 2019 odpracovali skauti 18500 hodin při likvidaci porostu u kostela, bývalého kláštera, v klášterní zahradě, na hřbitově i u královské studánky, kterou od roku 2003 připravovali k rekonstrukci.

Kostel je chráněn jako kulturní památka.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele