Zlatá lípa u Červeného vrchu

Zlatá lípa je významnou dominantou Červeného vrchu, která byla v dubnu 1998 zařazena mezi PAMÁTNÉ STROMY ČR.

Lidové označení stromu "Zlatá lípa" pochází z doby sedmileté války v období let 1756 - 1763, kdy se v roce 1758 u Guntramovic střetla pruská armáda pod vedením plukovníka Mosela a rakouská vojska generála Laudona a Siskowitze. Zničením pruské zásobovací kolony, která vezla proviant a žold pruským oblehatelům Olomouce od Opavy, uchránila rakouská armáda toto město  před vydrancováním a zničením, neboť pruské vojsko bylo donuceno od dalšího obléhání upustit a od města Olomouce odtáhnout pryč.

Současná lípa je odnoží lípy, která byla svědkem oněch válečných událostí. Stáří stromu je odhadováno na 240 let, kdy obvod kmene činí 356 cm při výšce 13 metrů.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele