Po stopách generála Laudona na bývalou sopku Červená hora

04:45 8 km

Výlet z Horních Guntramovic na vrchol Červené hory se špetkou historie, krásnou přírodou a poohlédnutím se zpět do minulosti o 2 miliony let.

Trasa tohoto osmi kilometrového výletu, ač je z větší části do kopce, není nikterak náročná a zvládne ji prakticky každý. Prohlídka jedné ze zastávek (Lávový suk) není vhodná pro kočárky. Pokud nejdete v teplých měsících a je venku větrné počasí, tak se čepice nebo bunda s kapucí bude hodit. Začátek trasy je na konci Horních Guntramovic, kde můžete nechat auto pokud jste nedorazili na kole. Část úseku k první zastávce vede po cyklistické stezce 6144 směr Stará Libavá. Kdo zvolí cestu pěší, zjistí po chvilce, že auta z kopce si na dodržování rychlosti moc nepotrpí, a proto je lepší se přesunout na louku, která vede kolem. Cestu si tím i lehce zkrátíte.

1. zastávka (Bitva u Guntramovic)

Přibližně po 1 km chůze se před vámi objeví kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla vysvěcena teprve roku 2011. Když přijdete blíže, určitě si povšimnete pamětní desky "Na paměť dvou statečných žen, poslů míru a porozumění", která je zasazena do kaple po pravé straně vchodu. Tato deska je věnována novinářce a spisovatelce Mileně Jesenské, která zemřela za 2. Světové války v koncentračním táboře Ravensbrück, a učitelce a básnířce Marie Kotrba-Nickl, která byla po válce vystěhována do Německa.
Před kaplí se nachází Pomník obětem bitvy u Guntramovic s korpusem Krista připomínající místo pochování padlých v průběhu prusko-rakouských válek. Pomník stojí nad jedním z hromadných hrobů padlých vojáků v bitvě u Guntramovic na místě, kde stával "Seidlerův kříž" připomínající tragickou smrt zdejšího sedláka.
V roce 1758 zde totiž byla svedena bitva mezi pruskou armádou a rakouským vojskem generála Laudona, které tuto bitvu prohrálo. Masové hroby připomínají nemilosrdné boje, z nichž jeden je náchází právě na tomto místě. Od pomníku, coby symbolu smíření vede Cesta Česko-německého porozumění a míří do budoucnosti směrem k vrcholu Červené hory. Od roku 1999 (položeno prvních 23 desek) díky iniciativě sdružení Vlastenecký poutník má konkrétní podobu chodníku poskládaného ze žulových kamenů. Smyslem této cesty je, aby každý jednotlivec, skupina lidí, obec či organizace mohli položením symbolickým základním kamenem prezentovat svůj zájem na budování dobrých vztahů mezi národy, které zde žily a žijí.

A opět do kopce po polní cestě přibližně po 200 metrech, kde se cesta prudce stáčí doleva odbočíte doprava mimo cestu a dojdete až k lávovému suku.

2. zastávka (Lávový suk)

Zde uprostřed odtěženého čedičového lomu vystupuje ze země lávový suk, jako pozůstatek sopečné činnosti. Červená hora (749 m. n. m.) byla totiž přibližně před 2 miliony let aktivním stratovulkánem.
Je součástí Domašovské vrchoviny Nízkého Jeseníku. Typická je zdejší kulovitá odlučnost čediče a výskyt tmavě zelených olivínů. Stěny kolem čedičového suku dosahující až 20 metrů jsou místy tvořeny jílovitými břidlicemi, které se žárem vytékajícího magmatu zbarvily do odstínu vypálené cihly.
Zde se na prostranství uprostřed lomu nachází ohniště, kde si můžete opéct párky a odpočinout.

Cestou zpátky na polní cestu, ze které jste přišli určitě zahlédnete Zlatou lípu, od které se pokračuje po modré turistické značce.

3. zastávka (Zlatá lípa)

Zlatá lípa je dominantou Červeného vrchu, která byla od dubna roku 1998 zařazena mezi památené stromy ČR. Lidové označení "Zlatá lípa" pochází z doby sedmileté války v období let 1756 - 1763, kdy se v roce 1758 u Guntramovic střetla pruská armáda pod vedením plukovníka Mosela a rakouská vojska generála Laudona a Siskowitze, o kterých již byla zmínka výše. Zničením pruské zásobovací kolony, která vezla proviant a žold pruským oblehatelům Olomouce od Opavy, uchránila rakouská armáda toto město před vydrancováním a zničením, neboť pruské vojsko bylo donuceno od dalšího obléhání upustit a od města Olomouce odtáhnout pryč.
Současná lípa je odnoží lípy, která byla svědkem oněch válečných událostí. Stáří stromu je odhadováno na 240 let, kdy obvod kmene činí 356 cm při výšce 13 metrů.

Zde se také nachází malé odpočívadlo. Odtud pokračujte po modré až na Červenou horu. Pozor! Na rozcestníku nezapomeňte odbočit doleva (směrem k vysílači), ať nedojdete až na Podlesí :)

4. zastávka (Červená hora)

Na červené hoře vás přivítá Meteorologická stanice - Červená u které naleznete informační tabuli, která vám sdělí všechny potřebné informace, které by jste o ní měli vědět. Impozantní výhledy z vrcholu Červené hory do okolí, rozlehlé nádherně kvetoucí louky se spoustou motýlů a hmyzu - to vše je zde k mání.

A teď zpátky dolů opět po modré až do Horních Guntramovic. Poznávací znamení, že jdete správným směrem jsou dva kouzelné rybníčky s malou chatkou po pravé straně a po levé kopec, který jste vlastně calý obešli dokola.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele