Přehrada Kružberk

Na řece Moravici u Kružberku se nachází vodárenské nádrž vybudovaná v letech 1948–1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry.

První napuštění přehrady Kružberk proběhlo v roce 1957. Betonová hráz zakřivená do kruhového oblouku obsahuje 92,7 tis. m3/betonu. Pro převádění vody má hráz dvě výpustná potrubí s dvojitými uzávěry a pět hrazených přelivných bloků.
Zásadní vliv na hospodaření s vodou na nádrži Kružberk měla výstavba výše umístěné údolní nádrže Slezská Harta a vznik kaskády těchto dvou nádrží na řece Moravici.

Původní záměr k vybudování Kružberské přehrady bylo energetické využití, od kterého bylo s ohledem na stále se zvyšující potřeby zásobovat pitnou vodou Ostravu a blízké okolí upuštěno, a rozhodnuto, že bude sloužit jako zdroj pitné vody. Z tohoto důvodu jsou v povodí stanovena pásma hygienické ochrany a není zde umožněno koupání a provozování vodních sportů, ale je možné tu chytat ryby.

Aktuálně přehrada Kružberk slouží k následujícím účelům:

  • dodávat pitnou vodu do Úpravny vody v Podhradí u Vítkova
  • ustalovat průtok na řece Moravici (potažmo Odře a Opavě, do kterých se Moravice vlévá)
  • umožňovat odběr vody pro průmysl z těchto řek

Přehrada Kružberk aktivně spolupracuje s nádrží Slezská Harta, se kterou je na řece Moravici v kaskádě a dohromady obě přehrady slouží i jako součást protipovodňové ochrany.

Na nádrži je umístěna elektrárna se dvěma turbínami, každá o výkonu 100 kW.

Východním směrem od přehradní hráze (pod hrází) jsou skalní útvary, jež jsou hojně využívány horolezci jako cvičné stěny.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele