Pitný pavilon (pramen Petr) v Karlově Studánce

  • Nadmořská výška: 794 m n.m.

V půvabném dřevěném pitném pavilonku (dříve Wilhelmsquelle) v Karlově Studánce, který byl vybudován v roce 1864 po objevení Vilémova pramene je možné si nabrat z několika vývodů železitou vodu. 

Pavilon je v současné době napájen z vrtu Petr z hloubky 121 m, který byl vyhlouben v šedesátých letech 20. století a je volně přístupný

Po vzniku Československé republiky, kdy nastal razantní odklon od všeho, co ji s rakousko-uherskou monarchií spojovalo, bylo nařízeno přejmenovat všechny dříve nalezené prameny tak, aby nenesly jména Habsburků.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele