Kostel sv. Mikuláše v Partutovicích

  • Nadmořská výška: 536 m n.m.

Barokní kostel sv. Mikuláše v Partutovicích byl vystavěn v letech 1786–1789 na místě předcházejícího zděného chrámu z roku 1625, jež tehdy nechal postavit kardinál Dietrichštejn.

Úplně první kostel i fara postavená ze dřeva však pocházela z roku 1290. Během husitských válek (okolo roku 1430) byl kostel vypálen a fara husity zbourána.

Nynější kostel byl opraven roku 1855 a roku 1857 byla opravena také fara. Ze španělské kaple z Nového Jičína byl zde přemístěn hlavní oltář a vedlejší oltář sv. Anny ze Stříteže nad Ludinou. Kazatelna pochází ze zrušeného františkánského kostela v Kroměříži. V kostele jsou barokní varhany
Podoba interiéru kostela, tak jak ji můžete vidět nyní je převážně z roku 1970, kdy došlo k radikálním úpravám dle směrnic II. vatikánského koncilu.

Nový hřbitov a urnový háj byl vybudován v osmdesátých letech (akce „Z“). 

V roce 2001 bylo instalováno automatické zvonění. Poté v následujících letech probíhaly další opravy, byly zhotoveny modřínové lavice a zavedeno halogenní osvětlení. V roce 2009 byla provedena rozsáhlá oprava kostela (venkovní zednické práce na fasádě, soklech, výměna oken).

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele