Kostel Nejsvětější Trojice v Opavě

  • Nadmořská výška: 255 m n.m.

Jednolodní gotický kostel Nejsvětější Trojice s pětibokým presbytářem pamatuje již rok 1463 a tuto nádhernou stavbu naleznete v Opavě v Moravskoslezském kraji.

Stavba byla dokončena poměrně rychle, ale její vybavení a vysvěcení zdržely náboženské války mezi stoupenci Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína. Výzdoba hlavního oltáře tabulovým obrazem sv. Trojice je velmi ceněná desková malba datovaná k roku 1473 a dochovala až do dnes. Byly objeveny také stříbrné a pozlacené devocionálie. Kostel přešel roku 1481 pod správu Řádu německých rytířů sedm let poté byl slavnostně vysvěcen.

Kostel byl koncipován jako nízký jednolodní chrám s pětibokým presbytářem odstupňovaný opěráky, presbytář byl patrně zaklenut žebrovou klenbou. Vedle kostela měla stát do roku 1782 poustevna, kterou poté nahradila kaplanka.

V 18. století byly provedeny stavební úpravy a postavena barokní zvonice. Interiér byl doplněn o obraz sv. Urbana od Ignáce Raaba a obraz Immaculaty, jehož autor je neznámý.

V roce 1854 získal kostel novou břidlicí pokrytou valbovou střechu a pozdně empírovou zvonici, položenou na osmiboké dřevěné konstrukci. V roce 1856 po dokončené renovaci kostel navštívil arcivévoda Maxmilián – velmistr Řádu německých rytířů, kteří objekt spravovali až do konce druhé světové války. 

Na přelomu století 19. a 20. v souvislosti s postupnou výstavbou sousedního parkového areálu a propojením s městem tramvajovou linkou došlo ke zrušení hřbitova a kaplanky.
Mezi lety 1905 a 1907 došlo pod vedením stavitele Aloise Geldnera k nahrazení původní věže novou zděnou hranolovou věží, která je zakončena oktogonem a helmicí s otevřenou lucernou.
V roce 1997 byl kostel zasažen povodněmi a následně rekonstruován.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele