Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově

  • Nadmořská výška: 448 m n.m.

Dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově u Velkých Losin nechal postavit v roce 1609 na místě staršího svatostánku pro luterány majitel vizmberského panství (dnes Loučná nad Desnou) Přemyslav II. ze Žerotína.

Jedná se o pozdně gotickou, roubenou stavbu s renesančně řešeným interiérem kněžiště. Kostel je podélný a má polygonální závěr, vestavěnou osmibokou věž nad střešním hřebenem, předsíň a obdélnou sakristií na evangelijní straně.
Kněžiště je zaklenuto stlačenou, nepravou dřevěnou klenbou. Klenba a kazetový strop v kněžišti byly zachovány, stejně jako potiskové zdobení stěn, zvon a další. 
Loď kostela je plochostropá, v sakristii se nachází trámový strop. V kostele jsou umístěny vzácné varhany, postavené v Králíkách mistrem Kašparem Weltzelem roku 1776. V roce 1973 byly restaurovány a pouze tři píšťaly z celkového počtu 315 musely být nahrazeny kopiemi.

Z obrazové výzdoby je velice zajímavý obraz Nejsvětější trojice, který visí v levém průčelí kněžiště. Nádherně zdobená křtitelnice z roku 1615 byla z kostela odvezena do depozitářů obce a okolních muzeí, aby se zabránilo jejímu zcizení.

Od doby výstavby kostela se jeho vzhled prakticky nezměnil, pouze byl postupně obměňován inventář. Rozsáhlejší stavební úpravy proběhly mezi lety 1655–1657, kdy byla položena nová dlažba a mezi lety 1776–1777 byl interiér kostela zařízen ve stylu rokoka.
Hlavní oltář byl nově vyzdoben obrazem malíře Ignace Raaba a byly zakoupeny také boční oltáříky. Zásadní rekonstrukce pak proběhla v I. 1929–1930, kdy byl kostel odvlhčen, opatřen kamenným základem a byla provedena výměna množství prohnilých částí stavby. Staticky byl kostel zajištěn roku 1994.

Roubený kostelík se nachází ve východní části obce a je nejstarší zachovalou lidovou stavbou na severní Moravě.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele