Hrad Loket

Středověký (goticko-románský) královský hrad Loket byl založen v první polovině 13. století na místě kde se nacházelo staré slovanské hradiště zvané starý Loket.

První písemná zmínka pochází z roku 1234 v období vlády krále Václava I.

Hrad stojí na skalnatém ohybu řeky Ohře vypadajícím jako ruka ohnutá v lokti a je srdcem tohoto malebného městečka. Leží na bývalé obchodní cestě spojující české země s Německem a západní Evropou. Pro strategickou polohu a výborné opevnění byl přezdíván "klíč ku království českému" a stal se častým místem odpočinku českých panovníků.

Dodnes není jasné, zda jej založil císař Fridrich Barbarossa ve snaze kolonozivat oblast nebo druhý český král Vladislav naopak jako obranu proti němcům.

Velká přestavba hradu probíhala za Přemysla Otakara II. (1253 - 1278), který nechal vystavět novou 2 metry širokou hradbu s půlkruhovými věžemi.

Císař Karel IV. započal s přestavbou hradu dokončenou až za vlády Václava IV. Bylo postaveno markrabství, věžovitý palác (dnes známý jako hejtmanství), nové vstupní brány, přístupová cesta i opevnění hradu a města.

Od Třicetileté války hrad chátral až jej roku 1797 přestavěli na krajskou věznici provozovanou až do roku 1949. V 80. a 90. letech 20. století se Loket dočkal záchranné rekonstrukce a v roce 1993 byl otevřen pro veřejnost.

Jeho nejvýraznější dominantou je 26 metrů vysoká románská věž, která nabízí překrásný pohled z ptačí perspektivy do širokého okolí. Ve svém čtvercovém půdorysu navíc ukrývá pozůstatky obytné místnosti s krbem a středověkým záchodkem (prevétem) a loketského draka.

Na hradě můžete potkat zkamenělého purkrabího, kopii meteoritu ve tvaru koňské hlavy, jenž údajně spad na nádvoří v roce 1422. Také zde uvidíte kostru středověké ženy oběti násilného činu přesně tak, jak byla nalezena, nebo také muzeum chladných i palných zbraní, porcelánu a přehlídku středověkých mučících nástrojů.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele