Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici

Muzeum nákladních automobilů Tatra se nachází v objektu bývalé slévárny postaveném mezi lety 1910-1911.

Na ploše více než 5000 m2 je zde vystaveno přes 80 užitkových i nákladních vozidel a podvozků mapujících výrobu kopřivnické automobilky od samotných počátků až do současnosti. Výstavní prostor je rozdělen do čtrnácti tematických celků, které jsou uspořádány nejen z hlediska chronologického a typologického, ale také s ohledem na významné výrobní řady a specifická odvětví výroby.

Expozice zaujmou návštěvníky všech generací. Většina exponátů pochází ze sbírky společnosti TATRA TRUCS a.s., jejíž součástí se v roce 2015 stala tzv. Hlachova sbírka tvořící významnou část z vystavených vozidel.

Před budovou muzea se také nachází depozitář Slovenské strely.

Prohlídka a otevírací doba muzea

květen - září (9:00 - 17:00)
říjen - duben (9:00-16:00)

U pracovníků recepce/prodeje vstupenek si můžete půjčit tablety s aplikací pro rozšířenou realitu nebo si ji můžete stáhnout do Vašich telefonů, a to z App Store nebo Google Play. Díky aplikaci můžete prozkoumat i vnitřní prostory nákladních a užitkových aut do kterých ve většině případů není umožněn vstup. V expozici je free Wi-Fi

Kapacita expozice je z požárně-bezpečnostního řešení budovy omezena na 200 osob.

Ve dnech s velkým zájmem návštěvníků (státní svátky + deštivé počasí) hrozí dlouhé fronty a čekání (1–2 hodiny) před vstupem, případně, že se do expozice nedostanete.

Pokud máte zakoupené vstupenky (například společné vstupenky z Regionálního muzea v Kopřivnici – Technické muzeum Tatra, neopravňují vás k přednostnímu vstupu do expozice!

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele