Kostel sv. Vavřince v Olešnici

  • Nadmořská výška: 548 m n.m.

Kostel svatého Vavřince v Olešnici v okrese Blansko je farní kostel římskokatolické farnosti Olešnice na Moravě a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původní dřevěný kostelík byl postaven v roce 1391 a v roce 1424 vypálen husity. Na jeho místě byl roku 1426 postaven kamenný gotický kostel, který přečkal století, ale neodolal nejničivějšímu požáru v červenci roku 1827.

Dnešní kostel byl vybudován mezi lety 1831 - 1839. Věž je původně brána středověkého opevnění kostela (ve dvou spodních úrovních, pod omítkou je dochován gotický lomený oblouk vjezdu). Zvýšena a upravena byla roku 1882.

V roce 1938 probíhala stavba opěrné zdi a při stavebních úpravách bylo nalezeno velké množství kosterních pozůstatků ze zrušeného hřbitova. Při rekonstrukci náměstí a výstavbě kanalizace byla u severní strany kostela odkryta v hloubce cca 1,5 metru kostnice. Ostatky byl po církevním obřadu uloženy na hřbitově na Moravské straně u kostela sv. Mikuláše.

Římskokatolická farnost v Olešnici provedla nákladnou výměnu střechy věže kostela a rekonstrukci fasády v roce 2004.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele