Kostel sv. Jiljí v Bohuňově

  • Nadmořská výška: 410 m n.m.

Kostel sv. Jiljí v Bohuňově v Pardubickém kraji byl postaven v letech 1820 - 1821 v empírovém stylu na místě, kde stál původně menší kamenný kostel.

Na věži jsou dva zvony, z nichž jeden byl odlit v roce 1496 s nápisem: „O rex glorie, veni cum pace.“ Dokumenty uvádějí, že v obci stál kostel již ve 14. století, který zanikl a před třicetiletou válkou byla v obci obnovena kaple.

Bohuňovský kostel byl filiálním kostelem okolo roku 1658 a to letovickým a později olešnickým. V roce 1702 byl rovněž jako filiální přidělen nově zřízené faře ve Křetíně. 

Jedná se o jednolodní kostel, obdélníkového půdorysu s pravoúhlým presbytářem a půlkruhovou sakristií orientovaný přibližně na sever. Jižní (hlavní) průčelí je členěno pilastry, středovými rizality, věž původně zdobena bosováním. Nad římsou se nacházejí triglyfy a trojúhelníkový štít. Pilastry a půlkruhová okna člení boční stěny. Uvnitř kostela nalezneme mohutné polopilíře, flankované pilastry nesoucí dvojité pásy, které oddělují plackové klenby.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele