Kostel sv. Valentina v Bravanticích

Římskokatolický kostel sv. Valentina je jednolodní orientovaná zděná stavba s hranolovou věží, nacházející se v centru obce Bravantice v Moravskoslezském kraji a patří k nejstarším v okolí.

Prvně je zmiňován roku 1343 (pravdivost údaje však nelze doložit), kdy měl být zhotoven kříž na oltáři z financí tehdejšího majitele panství Heinricha Roha. Písemný záznam je znám až z roku 1440 (15. června 1440, zápis v archivu olomoucké kapituly), kdy se bravantický farář stal knězem v bíloveckém kostele.

Obyvatelé Bravantic přešli okolo roku 1600 na čas k evangelické víře, ale za dob třicetileté války se vrátili zpět k víře katolické.
Přibližně okolo roku 1672 byl kostel znovu postaven a zasvěcen Panně Marie Nanebevzaté. V této době měl již tři oltáře, z nichž jeden byl zasvěcen sv. Valentinu. Kázalo se zde německy a občas také moravsky.

Po záplavách roku 1998 byly provedeny opravy kostela při kterých byl pod oltářem nalezen náhrobní kámen Johanky Bravantské z Chobřan, která zemřela v roce 1542.

Kostel je v majetku církve Římskokatolické a je farním kostelem farnosti Bravantice (od roku 2005 spravována z farnosti Olbramice), děkanátu Bílovec, diecéze ostravsko-opavské.

V blízkosti stojí farní budova, sousoší Olivetské hory a na druhé straně potoka pak Bravantický zámek.

Do seznamu kulturních památek byl kostel sv. Valentina zapsán před rokem 1988.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele