Kostel sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou

Barokní farní kostel svatého Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou byl postaven v letech 1639 - 1641 a nacházíse na severozápadním okraji Masarykova náměstí a spadá pod církev římskokatolickou.

Byl postaven na místě starého románského kostela, který shořel při požáru města roku 1629. Stavbu barokního chrámu finančně zaštítil majitel náměšťského panství Jan Křtitel Werdenberg. Jeho portrét a rodový erb můžete vidět v pravém dolním rohu oltářního obrazu Ježíšova křtu. Zděný oltář s imitací mramoru je umístěn mezi čtyři korintské sloupy. Na oltáři jsou barokní andělé z pozlaceného dřeva (jejich autorství je připisováno Josefu Winterhalderovi st.). Werdenbergnechal vybudovat kromě tohoto hlavního oltáře ještě dva postranní - Panny Marie Nanebevzaté a sv. Karla Boromejského. Autorem všech tři oltářních obrazů je nizozemský malíř Friedrich Stoll.

O sto let později za hrabat Kunfsteinů byla provedena výraznější oprava kostela. Roku 1744 nechali vybudovat kazatelnu, dvě postranní oratoria a průčelí kostela bylo vyzdobeno pěti sochami. Dřevěný kůr byl nahrazen zděným.

Byly vystavěny další čtyři boční oltáře. Oltář sv. Anny a sv. Antonína Paduánského a oltáře sv. Františka Xaverského a Panny Marie Bolestné, které namaloval Pavel Troger. Je také autorem obrazu sv. Jana Sarkandra na pravé straně v presbytáři. Naproti němu, nad sakristií, je umístěn obraz sv. Jana Nepomuckého. Oltáře sv. Františka Xaverského a Panny Marie Bolestné byly za doby Kunfsteinů odstraněny. 

V roce 2000 byl renovován presbytář a pořízen nový obětní stůl a ambon, obojí z řeckého mramoru. Kompletní rekonstrukce a výmalba byla provedena v roce 2018.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele