Kostel sv. Bartoloměje v Odrách

  • Nadmořská výška: 300 m n.m.

Farní kostel sv. Bartoloměje v Odrách byl vystavěn mezi lety 1398–1415 a tuto dataci dokládá znak pánů z Kravař na svorníku klenby v kněžišti. Již v minulosti na tomto místě stával starší dřevěný kostelík.

Stavba je podélnou trojlodní bazilikou s odsazeným kněžištěm, k němuž přiléhá obdélníková sakristie s předsíní. V hlavním průčelí kostela předstupuje hranolovitá věž s jedním z nejstarších zvonů na Moravě.
Hlavní loď kryje strmá sedlová střecha, boční lodi mají nízké pultové střechy. Věž nese cibulovou báň s lucernou a dvojitým křížem. Nad hlavní lodi je ještě sanktusní věžička s lucernou a cibulí. 

Počátkem 18. století velikost kostela přestala dostačovat, a tak byla jako boční loď na pravé straně postavena kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a následně pak přistavěna druhá boční loď kaple sv. Valentina
Roku 1820 postavil olomoucký stavitel varhan Oravský v oderském kostele nové varhany s 18 mutacemi. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Bartoloměji a oba boční oltáře v hlavní lodi, které mají portatilie, sv. Matce Anně a sv. Janu Křtiteli.

Zařízení kostela je převážně ze 70. let 18. století.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele