Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Větřkovicích

Z pamětní knihy farnosti Větřkovské můžeme zjistit historii našeho kostela. V letech 1427 stál na místě nynějšího kostela dřevěný kostel, zasvěcený Blahoslavené Panně Marii. Farní kronika uvádí, že u kostela stála fara, která byla zničena během 30-leté války.

Současný kostel byl vystavěn v letech 1834-1838 hradeckým děkanem T. Markéfkou za přispění majitele panství Hradeckého E. Lichnovského. 15. srpna 1838 byl kostel požehnán. Do roku 1900 byl kostelem filiálním, protože Větřkovice byly začleněny k Březovské farnosti. V roce 1900 se podařilo zřídit samostatnou římskokatolickou duchovní správu, a to při příležitosti 50letého panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.

Prvním farářem Větřkovským byl Frant. Kloss, pochován je na hřbitově na levé straně proti vstupu kostela, zde je také pochován další z knězů naší farnosti p. Rajmund Ivánek. Před kostelem je na levé straně socha „Nejblahoslavenější Rodičky Boží s Děťátkem“, kterou nechal postavit kněz Frant. Slepánek v roce 1908. Na levé straně je Kříž. Na kameni je vyryto jméno dárce. Obě sochy nechala obec opravit v roce 2019. Kostel byl několikrát opravován, byla provedena výměna oken, udělala se nová střecha, byl přebudován oltář dle liturgických předpisů, provedeny výmalby, ozvučení kostela, oprava interiéru. Při poslední velké opravě věže kostela byl otevřen zinkový tubus, který ukrýval dopisy tehdejšího duchovního správce z roku 1912 a 1931. Také dvoje noviny a krabičky s obsahem mincí z té doby. Nynější duchovní správce P. Mgr. Petr Bohačík přidal do schránky dopis ze současné doby (2009), také mince ze současnosti a bankovky. Dopisy byly okopírovány.

10. září 1994 světící biskup Olomoucké arcidiecéze zavítal do Větřkovic a vysvětil chrám Nanebevzetí Panny Marie a oltář.

Při vchodu do kostela je hned po levé straně Boží hrob, který nechal zhotovit první farář Větřkovský p. Kloss. Pravděpodobně v letech 1901 – 1905 byly vyhotoveny dvě dřevěné sochy, umístěné v přední části. Jsou to sochy Nejsvětějšího Srdce Páně a Nejčistší Srdce Panny Marie. Zajímavá je Křížová cesta, namalována J. Tichánkem v roce 1908. Při příležitosti 100 let osamostatnění farnosti v roce 2000, byl malířem Vojtěchem Petrášem namalován a umístěn vpředu nový oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Varhany v kostele slouží od roku 1919, zasloužil se o to farář Fr. Slepánek, který také nechal instalovat nové věžní hodiny, od té doby byly už hodiny zmodernizovány, varhany natřeny. Do kostela byl také pořízen nový ambon, dřevěná plastika Poslední večeře Páně, nová zpovědnice.

Při opravách kostela se nezapomnělo na opravu fary a farského dvora. Většina prací byla prováděna brigádnicky. Naposledy na faře bydlel kněz v roce 1976, nynější kněží do farnosti dojíždějí. Fara slouží k nácvikům scholy, setkáním farníků při různých svátcích, skautům jako klubovna, důchodcům pro jejich schůzky. Na farském dvoře se konají akce, mezi které můžeme zařadit např. divadelní představení dětí nebo Živý Betlém.

Bohoslužby v kostele bývají v neděli v 9 hodin, v úterý v 16 hodin. Kostel je možno si prohlédnout před a po mši svaté asi po dobu 1 hodiny. Přehled bohoslužeb je vyvěšen na vchodových dveřích. O všech aktivitách farnosti informuje farnost v občasníku „Vánek“.

5 z 5 hvězdiček
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele
Před 2 lety
Recenze
Jednoduché a přehledné
Typ cestovatele
Jednotlivci
Zobrazit více
1 z 1 lidí považovali tuto recenzi za užitečnou