Kaplička sv. Anny ve Vítkově

Kaplička sv. Anny ve Vítkově z roku 1860 s Božími muky se nachází na ulici Budišovská.

V prvních mapových podkladech ck. Rakouska, tzv. Císařské Otisky, které byly zhotoveny kolem roku 1765 bylo místo stavby kapličky vyznačeno jako Boží muka, tj. kříž a okolo něj stromy. V letech okolo roky 1824 byly zhotovovány již nové geometrické mapové podklady, kde je rovněž toto místo zakresleno ještě jako Boží muka.
Kaplička byla zakreslená v pozemkové mapě v půdorysném tvaru, tak jak ji známe v dnešní podobě včetně Božích muk až v roce 1860.

Neexistují žádné písemné zdroje, a proto se nepodařilo zjistit, kdo kapličku postavil. Od původních obyvatel je informace, že stavitelem je zdejší sedlák, který ji postavil jako poděkování za vyslyšení prosby o uzdravení jeho těžce nemocné dcery.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele