Slezskoostravský hrad v Ostravě

Slezskoostravský hrad stojí v ostravském městském obvodu Slezská Ostrava a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hrad byl založen jako strážní hrad Opolských knížat u pomezí Moravy a Slezska na počátku 13. století. Měl střežit přechod přes řeku Ostravici na důležité zemské stezce ze Saska před Opavu do Těšína a dále do Krakova.

Zdejší brodiště přes řeku Ostravici (směrem k Zárubku) bylo hlavním důvodem založení slovanské osady Slezská Ostrava a o něco později na protilehlé straně Moravské Ostravy. Hrad měl plnit obdobnou funkci, jako na moravské straně plnil hrad Landek.

Hrad byl vybudován na vyvýšeném ostrohu nad soutokem řek Luciny a Ostravice.

Od roku 1327 bylo Těšínsko natrvalo připojeno k českému státu a Slezskoostravský hrad ztratil svou funkci pohraničního hradu.
Řeka Ostravice přestala být státní hranicí a stala se hranicí mezi panstvími olomouckého biskupa a těšínského knížete, hranicí mezi Moravou a Slezskem.

Později se těšínská knížata přestala o hrad zajímat a od roku 1380 zde vládla nižší šlechta. 

Za vlády Sedlických mezi lety 1508 - 1714 byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Od roku 1711 byl ve vlastnictví rodu Vlčku (Wilczkové). Díky nezájmu a těžbě uhlí pod hradem došlo postupně k jeho úpadku.

Hrad během své existence prodělával několik marných pokusů o záchranu a do roku 2003 byl nečinný (opravena pouze střecha věže).
V roce 2004 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a hrad zpřístupněn veřejnosti.

Během roku se zde koná velké množství kulturních a společenských akcí, divadla a je možné zde pořádat svatby, festivaly, výstavy, happeningy, firemní večírky, setkání či rodinné oslavy.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele