Tančírna v Račím údolí - srdce Rychlebských hor

Secesní tančírnu nechal postavit německý kardinál římskokatolické církve Georg von Kopp v letech 1906 - 1907 na místě zbourané parní pily. Podle něj získala Tančírna, také své jméno Georgs-Halle. Prameny označují její sloh též jako švýcarský.

Ve své době žila celkově dolní část Račího údolí velmi bohatým společenským životem a Tančírna tak patřila k vyhlášeným výletním a kulturním místům obyvatel Javorníku i širokého okolí. Před válkou se zde o sobotách konaly zábavy, o nedělích čaje s hudbou. Okolí bylo osázeno květinami, okrasnými dřevinami. Po druhé světové válce byla využívala například pro dětské pionýrské tábory, rekreace či společenské akce myslivců.
Údržba budovy byla zanedbávána a začala pomalu chátrat a hrozilo zřícení celé dřevěné části.

Na záchranu Tančírny se pořádaly nejrůznější benefiční akce a v roce 2008 ji odkoupila obec Bernartice, která nechala vypracovat projekt obnovy. Po několika neúspěšných pokusech se jí podařilo získat finanční podporu na její záchranu.
V roce 2014 začala s kompletní přestavbou, která v maximální možné míře uchovala stávající historickou tesařskou konstrukci s výzdobnými řezbami.

V létě roku 2015 byla slavnostně otevřena pro veřejnost a opět se stala oblíbeným kulturním a turistickým centrem. Místní obyvatelé i návštěvníci z celé republiky ji vnímají jako Srdce Rychlebských hor.

Hlavní prostor Tančírny je tvořen velkým „tanečním“ sálem, který je zázemím pro koncerty, taneční vystoupení, workshopy či svatby. Spodní část budovy tvoří salónek a kavárna spolu s informačním centrem. Před Tančírnou je venkovní posezení a park, který je možno využít k relaxaci nebo cvičení.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele