Naučná stezka národní přírodní památka Landek

Naučná stezka Landek o délce 5,5 km prochází zalesněným vrchem Landek v severozápadním okraji Ostravy ležícím nad soutokem řeky Odry a Ostravy, který byl roku 1992 prohlášen Národní přírodní památkou.

Začátek stezky se nachází u zastávky hromadné dopravy Petřkovice a vede po zelené turistické značce, na kterou se napojí žlutá. Právě po žluté turistické stezce můžete vyrazit přímo do brány Hornického muzea Landek Park, kde můžete zaparkovat, pokud jste přijeli autem, a na stezku se napojit (o nic nepřijdete). Trasa má celkem 14 témat zastavení (informačních tabulí), které přibližují historii těžby, geologii i místní živočichy a lesní rostliny.

 Témata zastavení naučné stezky

 1. NPP Landek
 2. Sídliště paleolitických lovců
 3. Bezobratlí
 4. Historie těžby uhlí na Landeku
 5. Polónské dubohabřiny
 6. Buk lesní
 7. Houby
 8. Pravěké a středověké osídlení Landeku
 9. Slovanské hradisko a středověký hrad
 10. Ptáci
 11. Soutok řeky Odry a Ostravice
 12. Geologie
 13. Invazní a nepůvodní druhy
 14. Uhelné sloje

Stezka vede lesem po vrstevnici s mírným stoupáním a přibližně v polovině narazíte na rozhlednu u hradiska (Hradiště Landek). Z rozhledny s plošinou ve výšce 5 metrů je možné pozorovat pohledy pouze jihovýchodním směrem (Ostrava, Beskydy).

Od rozhledny postupně sestupujete zpátky dolů a dojdete až do Koblova, odkud se po červené turistické značce podél řeky Odry, do které se zde vlévá Ostravice, budete vracet zpátky. Tato část je vhodná pro kočárky, protože až do Landek Parku se jde po asfaltové cestě (nebojte, pořád lesem).

V Landek Parku si můžete dát něco dobrého k jídlu (je zde hned několik restaurací), zajít si do hornického muzea, akvária nebo na dětské hřiště.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Typ cestovatele