Kozmické ptačí louky

U obce Kozmice na Hlučínsku, v povodí řeky Opavy naleznete rozlehlou mokřadní lokalitu o rozloze 65 hektarů pojmenovanou Kozmické ptačí louky.
Jedná se o komplex nivních psárkových a ostřicových luk v nadmořské výšce 219 - 220 m.

Toto území bylo v 60. - 80. letech 20. století devastováno melioračními úpravami, narovnáváním toků, zavážením mokřadů a jejich neustálému odvodňování. Luka byla částečně přeorána na kukuřičná pole a další části byly osázeny výsadbami smrků a borovic.

Díky firmě Semix Pluso z Otic, která tyto pozemky získala do soukromého vlastnictví a velkou měrou se finančně na tomto projektu podílí a rovněž mnohaleté práci ochranářů, byly přírodě navráceny tyto dříve znehodnocené plochy.

Z ptačí pozorovatelny Petra Čolase můžete sledovat ptáky během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů.

Charakteristické rostliny a živočichové:

Ptactvo

 • čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
 • vodouš rudonohý (Tringa totanus)
 • bekasina otavní (Gallinago gallinago)
 • jeřáb popelavý (Grus grus)
 • orel mořský (Haliaeetus albicilla)
 • čáp černý (Ciconia nigra)
 • ledňáček říční (Alcedo atthis)
 • čírka obecná (Anas crecca)
 • čírka modrá (Anas querquedula)
 • moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
 • husa velká (Anser anser)
 • kachna divoká (Anas platyrhynshos)
 • lyska černá (Fulica atra)

Ryby, motýly

 • piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
 • motýl modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Rostliny

 • kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)
 • pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
 • rdesno hadí kořen (Bistorta major)
 • krvavec toten (Sanguisorba officinalis)
 • kakost luční (Geranium pretense)
 • vrbina obecná (Lysimachia vulgaris)
 • kyprej vrbice (Lythrum salicaria)

Od listopadu 2019, zde také na pastvinách zahlédnete stádo exmoorských divokých koní (exmoorský pony).

Zatím nebyla přidána žádná recenze
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Typ cestovatele