Pravoslavná kaple sv. Andělů strážných v Ostravě-Pustkovci

Pravoslavná kaple svatých Andělů strážných se nachází v Ostravě-Pustkovci.  Byla postavena roku 1882 na pozemku, který pro tento účel darovala obec.

Ke konci 2. světové války byla kaple vážně poškozena. Z tohoto důvodu bylo nutno provést celkovou opravu. Interiéry kaple v roce 1949 vyzdobil nástěnnými malbami známý slezský malíř Valentin Držkovic (ty se však kvůli vlhkosti zdí nedochovaly).

V době normalizace nebyla povolena stavba nového kostela pro stále rostoucí počet obyvatel z okolního sídliště a kaplepřestala kapacitně vyhovovat, přistoupili místní věřící k opravě a rozšíření o přístavbu. Po složitém jednání, jež se táhlo řadu let došlo k vyjasnění majetkoprávních vztahů a v roce 1975 proběhla realizace plánovaných úprav.
Změna politických poměrů po roce 1989 umožnila realizovat výstavbu nového kostela, který byl postaven v letech 1997-1998. Kaple svatých Andělů strážných tak zůstala bez pravidelného využití.

K dohodě, jež došlo v roce 2003, na jejímž základě římskokatolická církev propůjčila kapli k bohoslužebným účelům církvi pravoslavné. V roce 2007 byla kaple adaptována k vykonávání pravoslavných bohoslužeb instalací ikonostasu, tj. stěny z ikon (svatých obrazů), která odděluje presbytář od chrámové lodě. Současně došlo k vyzdobení interiéru ikonami malovanými na dřevě.

Od roku 2016 je kaple svatých Andělů strážných majetkem pravoslavné církve.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele