Kostel Všech svatých ve Studénce-Butovicích

  • Nadmořská výška: 255 m n.m.

Barokní kostel Všech svatých byl postaven v letech 1775-1781 na místě původního dřevěného kostela a nachází se na severozápadním okraji města Studénka, v části Butovice.

V roce 1830 bylo dostavěno a upraveno průčelí s věží. Vlastníkem kostela je Římskokatolická církev, která jej využívá jakožto farní kostel místní farnosti, od 50. let 20. století spravované společně s farností Studénka.

Interiéry kostela zdobí cenné oltářními obrazy fulneckého malíře J. G. Frommela z let 1788-1789.

Stavba, která je dominantou celé obce, patří od 3. května 1958 mezi státem chráněné kulturní památky.

Popis

Kostel je jednolodní severojižně orientovaná barokní stavba s půlkruhově zakončeným podlouhlým ustoupeným presbyteriem. Na východní straně kostela k presbyteriu přiléhámladší sakristie. Svažitost terénu vyrovnává vysoká podnož, na které je kostel umístěn.
Jižně orientovaný vstup doplňuje kamenné schodiště a stejně orientovanému průčelí pak dominuje hranolová věž s průchodem v jejím přízemí. 
Střecha lodi a kněžiště je sedlová, se sanktusovou věžičkou, střechy kaple a sakristie jsou mansardové. Věž je završena cibulovou bání s lucernou.

V 19. století měl kostel tři zvony (datované lety 1583, 1658 a 1763) a menší zvony z let 1808 a 1840. Za první světové války byly tři z těchto zvonů rekvírovány a zvony, které je v roce 1928 nahradily, byly zabaveny za druhé světové války. Do dnešní doby se dochoval pouze zvon odlitý roku 1658 Hansem Knauffem v Opavě, jež byl pořízen obcí Butovice. Zvon nese nápisy se jmény jejích tehdejších představitelů (faráře Moritze Gerschmana, rychtáře Georga Kuntze a starosty Michela Ulricha).

Původní hřbitov nacházející se v bezprostřední blízkosti kostela byl odstraněn, zachovaly se pouze některé náhrobky. Pamětní deska na vnější zdi kostela upomíná na hroby původních německých obyvatel. Současný hřbitov se nachází v odstupu za kostelem.
Přístup k čelnímu vstupu vede branou, k bočnímu vstupu vedou betonové schody, při jejichž patě se nachází budova bývalé fary (nyní sídlo Charity Studénka).

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele