Kostel Českobratrské církve evangelické v Šenově

Kostel Českobratrské církve evangelické je postaven v novorenesančním slohu a nachází se v centru města Šenov u Ostravy.

Základní kámen byl položen 29. června 1936 a 9. června 1937 byl tento evangelický chrám slavnostně vysvěcen.

Roku 1918 byl v Šenově založen sbor českobratrské církve evangelické a v roce 1946 se sbor stal samostatným farním sborem. Kostel Českobratrské církve evangelické je dodnes spádovým sborem pro okolní obce.

Stavbu provedl zednický mistr Sivera ze Slezské Ostravy. Zvony byly odlité ve VŽKG (Vítkovické železárny Klementa Gottwalda), jeden zvon váží 800 kg a druhý 1100 kg.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele