Kaple sv. Petra a Pavla v Antošovicích

Kaple sv. Petra a Pavla v Antošovicích byla postavena v letech 1934-1935 a realizovali ji místní zedníci za výpomoci olomouckého arcibiskupa Prečana a barona Alfonse Rothschilda.

První snahy o postavení kaple vyvstaly již po I. světové válce, kdy byl roku 1923 zakoupen zvon, avšak politická i ekonomická situace zahájení oddalovala. Pozemek pro výstavbu daroval tehdejší starosta Pavel Očadla a pod jejím dokončení byla 29. června 1935 vysvěcena za účasti prvního správce šilheřovického faráře P. Josefa Malého.

V roce 1972 byl zakoupen a instalován nový větší zvon. Celková rekonstrukce kaple probíhala v roku 1985, kdy byl restaurován oltářní obraz sv. Petra a Pavla a renovován celý interiér kaple (byl pořízen nový obětní stůl, ambon, pořízeny elektronické varhany) a to vše z příspěvků místních občanů. Rekonstruovaná kaple byla znovu otevřena 11. května 1985.

4. února 1995 kapli navštívil a sloužil v ní mši svatou olomoucký arcibiskup Jan Graubner, což byla v obci velká událost. Další historickou událostí pro obec se stalo vysvěcení na kněze prvního místního rodáka Petra Gatnara v olomoucké katedrále 22. června 1996. První mši svatou (primici) sloužil novokněz v areálu šilheřovického zámku 23. června 1996 a v kapli v Antošovicích následujícího dne. P. Petr Gatnar. V současnosti působí jako sekretář olomouckého arcibiskupa.

V současné době jsou v kapli probíhají pravidelně mše svaté a slouží také ke křtinám, svatbám i pohřbům místních obyvatel.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele