Husův sbor v Ostravě-Svinově

Husův sbor Církve československé husitské je církevní stavba na ulici Stanislavského v Ostravě-Svinově. Husitská náboženská obec vznikla ve Svinovějiž roku 1924Prvním duchovním správcem byl Rudolf Pařík z Kutné Hory.

V prvních letech byl hlavní postavou ředitel místní školy Jan Jandásek, který byl také prvním předsedou rady starších. Zpočátku se věřící scházeli k bohoslužbám v kreslírně místní školy, ale protože nestačila pojmout všechny účastníky bohoslužeb, tak bylo nutné se především o vánocích uchýlit do tělocvičny, která však také nedostačovala. 

Z tohoto důvodu byl v roce 1925 zakoupen pozemek a současně došlo k vyhlášení soutěže na návrh nové budovy. Nedostatek financí oddálil přípravu stavby až do roku 1932, kdy byl návrh konečně vybrán. Jednalo se o návrh místního stavitele Valentina Stojeby, jež byl posléze rovněž pověřen přípravou kompletní projektové dokumentace.
Stavba byla slavnostně zahájena 2. srpna 1933 a dokončena na jaře roku 1934. Část prací se také realizovala svépomocí díky věřícím, kteří se na výstavbě podíleli.

V současné době slouží Sbork bohoslužebným setkáním či jiným obřadům, koncertům a různým kulturně - vzdělávacím akcím.

Při pohledu zepředu se od schodů vypíná daleko viditelná bílá čtyřhranná věž vysoká 23 m, ukončená husitským sluncem s paprsky, uprostřed něhož je červený plochý kalich. Zajímavou ozdobu přední části věže tvoří podlouhlý zasklený dvojramenný kříž. Sbor byl vystavěn v soudobém konstruktivním slohu, libujícím si v přímých čarách a hladkých plochách. 

Nalevo pod chorem byla do zdi sboru uložena prsť ze zahraničních legionářských bojišť: ukrajinského Zborova, francouzského Terronu a italského Doss Alta. Na předních pilířích schodů vedoucích ke Sboru jsou zasazeny pamětní kameny z hradů Krakovec a Kozí Hrádek, na nichž se zdržoval Jan Hus.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele