Kostel svaté Anny v Havířově

Původní pozdně empírová stavba z let 1841 - 1845, ze které se dochovala především osmiboká věž s helmicí , segmentově sklenutá okénka, v interiéru hlavní lodi, pak pruská klenba na pasech, hudební kruchta a vysoká okna s půlkruhovými záklenky byla v letech 1967 - 1971 přestavěna do dnešní podoby.