Kostel sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí

Trojlodní barokní římskokatolický kostel sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí byl postaven mezi léty 1672-1690 a nahradil starší dřevěný kostelík sv. Matouše stojící pravděpodobně v místech dnešní kapličky na Kamenci.

V polovině 18. století byl rozšířen o boční lodě a presbytář a v průběhu doby pak procházel různými menšími a většími úpravami. Opravy po velkých požárech, které stavbu zasáhly a značně poškodily v letech 1886 a 1890, daly také kostelu novou jehlanovou střechu místo původní střechy cibulovitého tvaru.

Velký oltářní obraz sv. Bartoloměje pochází z roku 1860 a mramorový hlavní oltář z roku 1930. Jsou zde dvoumanuálové koncertní varhany od firmy Rieger z Krnova z roku 1960. Na stěně kostela je náhrobek nájemců hutí Homoláčových a poblíž litinový kříž ze zdejší slévárny a socha sv. Floriána.

Zajímavostí kostela je obraz a relikviář s ostatky blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky, rodáka z Frýdlantu nad Ostravicí, jenž byl vězněn komunistickým režimem v letech 1950-1959, a jako mučedník zemřel v Leopoldově.

Od 3. května 1958 je kostel nemovitou kulturní památkou.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele