Kaple sv. Rocha a Šebestiána v Březině

  • Nadmořská výška: 417 m n.m.

Dominantu obce Březina nacházející se v Pardubickém kraji tvoří podélná jednolodní barokní návesní kaple sv. Rocha a Šebestiána s hranolovou vížkou a cibulovou helmicí založena patrně roku 1715.

Byla postavena jako poděkování za překonání moru. Rozšířená a klasicistně upravenár. 1859, s cennou interiérovou výmalbou iluzívního oltáře významného regionálního umělce Tadeáše Suppera.

Rekonstrukce interiéru kapličky se uskutečnila v roce 1999. V roce 2004 pak dostala kaple novou střechu, fasádu, okapy a byla provedena izolace základů proti vodě.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele