Dřevěný kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem

Dřevěný roubený kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem, byl postaven na přelomu 17. a 18. století v obci Hliňance u Mukačeva v okrese Svalava na Podkarpatské Rusi.

Kostel zakoupil prostřednictvím Řeckokatolického farního úřadu v Riapidu a daroval jej Okrašlovacímu spolku pro obec Kunčice a Čeladná Ing. Dr. Eduard Šebela, centrální ředitel Vítkovické báňské hutní společnosti v Ostravě.
V srpnu 1931 byl převezen po železnici do Kunčic pod Ondřejníkem a znovu vysvěcen 23. srpna 1931 olomouckým světícím biskupem Mons. Janem Stavělem a zasvěcen patronům horníků, sv. Prokopu a sv. Barboře a předán do majetku Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem.

Kostelu dominují tři stupňovité věže, největší nad vstupem do kostela a nejmenší pak nad presbytářem. Kostelní loď má čtvercový půdorys a vrcholí pyramidní dřevěnou klenbou. Naproti široké kruchtě je bohatě vyřezávaný ikonostas, který má tři vchody a je řazen do pěti pater. Nahoře jsou výjevy ze Starého zákona, pak jsou obrazy dvanácti apoštolů, ve třetí řadě jsou výjevy z Nového zákona, v další řadě pak sv. Mikuláš, Bohorodička, Kristus učitel a archanděl Michael. Úplně dole jsou dvě ikony. Na první ikoně (vlevo) je Abrahám, který chce obětovat jediného syna Izáka. Na druhé ikoně je Svatá Rodina na útěku do Egypta před Herodem, který je chtěl zabít. Ikonostas je polychromovaný, laděn do barevných škal zlaté a červené s různými tóny modré barvy, od velmi světlých odstínů až po syté tmavé. Ikonostas byl na přelomu roku 2014 a 2015 opraven restaurátory Bittnerovi ze Staříče.

Zatím nebyla přidána žádná recenze
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Typ cestovatele